Συναρμολoγηση και Service

Sort By:  
Κατασκευη ιστοσελιδας
Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδας
Ελάχιστη χρέωση 10 ευρώ, γενική χρέωση 10 ευρώ την ώρα, σε περίπτωση μεγάλου όγκου μπορεί να γίνει καλύτερη προσφορά κατόπιν συνεννόησης
Format *ΠΡΟΣΦΟΡΑ*
Σούπερ προσφορά
Format και επανεγκατάσταση των Windows και λοιπών προγραμμάτων μόνο με 15 ευρώ!
(+5 ευρώ σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει backup παλιών αρχείων-δεδομένων)
Service Η/Υ - Laptop - Tablet
Βασικός έλεγχος και ξεσκόνισμα: 10 ευρώ

Πλήρες Service: 20-30 ευρώ ανάλογα την έκταση του προβλήματος
Συναρμολογηση Η/Υ
Συναρμολόγηση νέων υπολογιστών κατόπιν παραγγελίας και επιλογής από εσάς των χαρακτηριστικών και περιφερειακών που επιθυμείτε, χρέωση, πέραν του κόστους των υλικών-περιφερειακών, 30-40 ευρώ ανάλογα του συνολικού κόστους και του χρόνου που θα απαιτηθεί
Per Page      1 - 4 of 4
  • 1