Συναρμολoγηση και Service

Sort By:  
Service Η/Υ - Laptop - Tablet
Βασικός έλεγχος και ξεσκόνισμα: 10 ευρώ

Πλήρες Service: 20-30 ευρώ ανάλογα την έκταση του προβλήματος
Κατασκευη ιστοσελιδας
Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδας
Ελάχιστη χρέωση 10 ευρώ, γενική χρέωση 10 ευρώ την ώρα, σε περίπτωση μεγάλου όγκου μπορεί να γίνει καλύτερη προσφορά κατόπιν συνεννόησης
Format *ΠΡΟΣΦΟΡΑ*
Σούπερ προσφορά
Format και επανεγκατάσταση των Windows και λοιπών προγραμμάτων μόνο με 15 ευρώ!
(+5 ευρώ σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει backup παλιών αρχείων-δεδομένων)
Συναρμολογηση Η/Υ
Συναρμολόγηση νέων υπολογιστών κατόπιν παραγγελίας και επιλογής από εσάς των χαρακτηριστικών και περιφερειακών που επιθυμείτε, χρέωση, πέραν του κόστους των υλικών-περιφερειακών, 30-40 ευρώ ανάλογα του συνολικού κόστους και του χρόνου που θα απαιτηθεί
Per Page      1 - 4 of 4
  • 1